Regulaminy promocji sklepu stacjonarnego

Regulamin promocji

„Rabaty do 50% na wszystko albo 50 rat 0% bez dodatkowych kosztów”

 Postanowienia ogólne dotyczące Promocji.

 1. Organizatorem promocji „Rabaty do 50% na wszystko albo 50 rat 0% bez dodatkowych kosztów” (dalej „okres Promocji”) jest P.P.H.U. KIELECKA FABRYKA MEBLI 03-826 Warszawa ul. Chodakowska 12.
 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów detalicznych salonu meblowego i sklepu internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli dokonujących zakupów lub składających zamówienia w dniach od 27.12.2019 do 27.01.2020 tj. w okresie trwania Promocji na towary będące w ofercie salonu meblowego i sklepu internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyłączone z udziału w Promocji są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele dostawców Towarów objętych Promocją.
 3. Klient może skorzystać z Promocji „Rabaty do 50% na wszystko albo 50 rat 0% bez dodatkowych kosztów”. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem Promocji. Dla Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia zamówienia, a zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte Promocją.
 4. Rabatom nie podlegają usługi świadczone przez Kielecką Fabrykę Mebli.
 5. Organizator określa czas trwania Promocji do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 27 stycznia 2020r.

Promocja „Rabaty do 50% na wszystko”

 1. W ramach Promocji „Rabaty do 50% na wszystko” Organizator w okresie trwania tej Promocji lub do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 27 stycznia 2020 roku udziela rabatu w wysokości do 50% od cen detalicznych na Towary będące w ofercie Kieleckiej Fabryki Mebli, które Klient kupi, albo na które złoży zamówienie.
 2. Rabaty nie łączą się z towarami opisanymi jako „Wyprzedaż”. Na towary opisane jako „Wyprzedaż” dostępne jest 10 rat 0%.

Promocja „50 rat 0% bez dodatkowych kosztów”.

 1. Promocja „50 rat 0% bez dodatkowych kosztów” polega na możliwości rozłożenia na maksymalną ilość 50 rat ceny Towarów znajdujących się w ofercie organizatora, to jest uzyskania kredytu spłacanego w maksymalnie 50 (pięćdziesięciu) równych miesięcznych ratach, bez oprocentowania (RRSO=0%). Klient ma możliwość ubezpieczenia kredytu wybierając jeden spośród dwóch pakietów.
 2. Z tej Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), które spełnią warunki przyznania kredytu przez jedną z współpracujących z Organizatorem instytucji finansowych tj.:

  a. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, KRS nr 0000039887.

  b. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, KRS nr 0000011571.

  c. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, KRS nr 0000305178.

 3. Weryfikacja Uczestników dokonywana będzie przez instytucje finansowe, według zasad danej instytucji finansowej i w oparciu o jej wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. Instytucje finansowe zastrzegają, że w ramach standardowej procedury przyznania kredytu wysokość przyznanego kredytu nie może być niższa niż 100zł i nie wyższa niż 30 000zł, a kredyt nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty, jednak nie więcej niż 10 rat. Ponadto, poszczególne instytucje finansowe mogą zastrzec, iż miesięczna rata nie może być niższa niż 10zł. Klient, który zamierza uzyskać odstępstwo od standardowej procedury przyznania kredytu, w szczególności sfinansować kredytem zakup Towaru za cenę poniżej 100zł lub powyżej 30 000zł powinien o tym poinformować kierownika Salonu Meblowego Kieleckiej Fabryki Mebli. Weryfikacja będzie dokonywana w Punkcie Obsługi Ratalnej w salonie meblowym Kieleckiej Fabryki Mebli. Kwestia przyznania Uczestnikowi kredytu jest niezależna od Organizatora.
 4. Przy składaniu wniosku o kredyt Uczestnik będzie zobowiązany w szczególności podać instytucji finansowej dane z dowodu osobistego i okazać dowód osobisty, podać wysokość uzyskanych dochodów i ewentualnie przedstawić dokumenty poświadczające dochody. Instytucje finansowe mogą żądać od Uczestników dodatkowych informacji lub dokumentów, w szczególności dotyczących zdolności spłaty przyznanego kredytu, zgodnie z wymogami danej instytucji finansowej.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w salonie Kieleckiej Fabryki mebli (Punkty Obsługi Klienta i Kasa) oraz na stronie sklepu internetowego www.kieleckafabrykamebli.pl
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator Promocji. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
 3. Dane przetwarzane są w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji. Uczestnik będący osobą fizyczną ma dostęp do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczny z brakiem możliwości sporządzenia kredytu na wybrane towary.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl