Kielecka Fabryka Mebli
do kasy suma: 0,00 zł
do darmowej dostawy pozostało: 500,00 zł

Regulamin promocji "Zwrot materacy"

Regulamin promocji

„Wypróbuj materac w swoim domu przez 14 dni”

 Postanowienia ogólne dotyczące Promocji.

 1. Regulamin określa zasady Promocji o nazwie „Wypróbuj materac w swoim domu przez 14 dni” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem promocji jest PPHU Kielecka Fabryka Mebli z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 12, 03-826 Warszawa, NIP: 826-134-69-54 (zwana dalej „organizatorem”).
 3. Promocja (zwana dalej „promocją”) polega na umożliwieniu Uczestnikowi zwrotu w ciągu 14 dni od daty nabycia zakupionego nowego materaca (zwanego dalej „materacem”.) w salonie Kieleckiej Fabryki Mebli. Lista modeli materacy objętych Promocją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Celem promocji jest zapewnienie nabywcom któregokolwiek z Materacy objętych Promocją możliwości ich zwrotu w razie braku zadowolenia z tego Materaca, a dodatkowo pozyskanie od nabywców informacji na temat przyczyn braku zadowolenia z Materacy objętych Promocją.
 5. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może zostać każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

  a. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

  b. Zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  c. W czasie trwania Promocji dokona zakupu w Salonie Kieleckiej Fabryki Mebli jednego z Materaców objętego Promocją jako konsument w rozumieniu art.22 (1) Kodeksu cywilnego, a więc jako osoba fizyczna dokonująca zakupu Materaca nie w związku bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  d. Spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.

 6. W promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora oraz członkowie rodzin w/w osób.
 7. Promocja trwa od 13.12.2019r. do 23.12.2019r. (dalej „Okres trwania Promocji”) – decyduje data zakupu na paragonie lub fakturze dołączonej podczas zakupu.
 8. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe zasady Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który zakupi Materac w Okresie Trwania Promocji w Salonie Kieleckiej Fabryki Mebli z wyłączenie osób wskazanych w §I.6.
 2. W celu przystąpienia do Promocji Uczestnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od zakupu Materaca objętego Promocją zgłosić się osobiście do Salonu Kieleckiej Fabryki Mebli z dowodem zakupu Materaca w celu wyrażenia chęci skorzystania z przysługującego zwrotu.
 3. Uczestnik Promocji ma prawo do zwrotu zakupionego Materaca w terminie 14 dni od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu.
 4. Uczestnik może zwrócić tylko jeden Materac w Promocji, niezależnie od tego ile Materaców zakupił. Zwracany Produkt powinien być używany zgodnie z jego instrukcją obsługi, czysty oraz niezniszczony.
 5. Zwracany Materac nie musi posiadać oryginalnego opakowania o ile nosi wyłącznie takie ślady, które wynikają z prawidłowego użycia w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru oraz cech zakupionego Materaca.
 6. W Promocji biorą udział Materace wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Koszty ewentualnego dowozu lub przesłania Materaca do Salonu Kieleckiej Fabryki Mebli ponosi Uczestnik. Przesyłki za pobraniem lub jakakolwiek inna forma płatności przerzucona na adresata nie będzie akceptowana i przyjmowana.
 8. Zwrot ceny zakupu Materaca nie obejmuje kosztów związanych z zakupem Materaca takich jak koszt transportu.

Zasady zwrotu środków oraz zwrotu Materaca objętego Promocją

 1. Zwrot Materaca może nastąpić przez dostarczenie go do Salonu Kieleckiej Fabryki Mebli na adres: ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce, Koszty.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Salonie Kieleckiej Fabryki Mebli oraz na stronie internetowej Organizatora: www.kieleckafabrykamebli.pl
 3. Organizator po ówczesnym zweryfikowaniu stanu Materaca dokonuje zwraca Uczestnikowi kwotę ceny brutto Materaca widniejącą na dowodzie zakupu w następującej formie:

  a. Gotówki – przy płatności gotówką,

  b. Zwrotu płatności na kartę płatniczą / kredytową / debetową, którą dokonano zapłaty – przy płatności kartą,

  c. Bonu rabatowego – przy płatności bonem rabatowym,

  d. Przelewu należności na konto, z którego dokonano przelewu należności za Materac – przy płatności przelewem.

 4. Jeżeli cena Materaca, który zostanie zakupiony przez Uczestnika w wyniku wymiany jest niższa od ceny testowanego materaca wyrównanie ceny na rzecz klienta następuje wyłącznie w formie bonu rabatowego. W przypadku kiedy cena materaca nabytego w wyniku wymiany jest wyższa, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do dalszego przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w zakresie i celu określonym w niniejszym regulaminie. Uczestnikom służy prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników) i w zakresie wskazanym w Regulaminie Promocji, a po jej zakończeniu zostaną poddane anonimizacji. Udzielenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w Formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Uczestnik winien w celu wzięcia udziału w Promocji udzielić zgody Organizatorowi na przetwarzanie swoich danych osobowych tj.; imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem), wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Kieleckiej Fabryki Mebli.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator Promocji. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl