Kielecka Fabryka Mebli
do kasy suma: 0,00 zł
do darmowej dostawy pozostało: 500,00 zł

Regulamin promocji sklepu stacjonarnego

Regulamin promocji

 „Rabat do 30% oraz 30 rat 0% na wszystko”

 

1. Postanowienia ogólne dotyczące Promocji

 1. Organizatorem promocji „Rabat do30% oraz30 rat 0% na wszystko” (dalej „okres Promocji”) jest P.P.H.U. KIELECKA FABRYKA MEBLI 03-826 Warszawa ul. Chodakowska 12.
 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów detalicznych salonu meblowego Kieleckiej Fabryki Mebli i sklepu internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli dokonujących zakupów lub składających zamówienia w dniach od 05.05.2021 do 31.05.2021
  w okresie trwania Promocji na towary będące w ofercie salonu meblowego Kieleckiej Fabryki Meblii sklepu internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli (dalej „towar”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyłączone z udziałuw Promocji są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele dostawców Towarów objętych Promocją.
 3. Klient może skorzystać z Promocji „Rabat do 30% oraz30 rat 0% na wszystko” .Promocje te nie łączą się z towarami opisanymi jako „Wyprzedaż” lub „Hit cenowy”.
 4. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem Promocji.
  Dla Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia zamówienia, a zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte Promocją.
 5. Organizator określa czas trwania Promocji do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31maja 2021r.

 

 1. Promocja „Rabaty do 30%oraz30 rat 0% na wszystko”
 2. W ramach Promocji „Rabat do 30% oraz30 rat 0% na wszystko” Organizator w okresie trwania tej Promocji lub do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 31maja 2021 roku udziela do30 % rabatu od cen detalicznych na Towary będące w ofercie Kieleckiej Fabryki Mebli,które Klient kupi, albo na które złoży zamówienie.
 3. Promocji „Rabat do 30% oraz30 rat 0%na wszystko” nie podlegają towary oznaczone jako „Wyprzedaż” lub „Hit cenowy”.

 

 1. Promocja „30 rat 0%”.
 2. Promocja „30 rat 0%” polega na możliwości rozłożenia na maksymalną ilość 30 rat ceny Towarów znajdujących się w ofercie organizatora, to jest uzyskania kredytu spłacanego w maksymalnie 30 (trzydziestu) równych miesięcznych ratach, bez oprocentowania (RRSO=0%). Klient ma możliwość ubezpieczenia kredytu wybierając jeden spośród dwóch pakietów.
 3. Z tej Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), które spełnią warunki przyznania kredytu przez jedną z współpracujących z Organizatorem instytucji finansowych tj.:
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, KRS nr 0000039887.
 5. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, KRS nr 0000011571.
 6. Bank BGŻ BNP ParibasS.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, KRS nr 0000305178.

 

 1. Weryfikacja Uczestników dokonywana będzie przez instytucje finansowe, według zasad danej instytucji finansowej i w oparciu o jej wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. Instytucje finansowe zastrzegają, że w ramach standardowej procedury przyznania kredytu wysokość przyznanego kredytu nie może być niższa niż 100zł i nie wyższa niż 30 000zł, a kredyt nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty, jednak nie więcej niż 30 rat. Ponadto, poszczególne instytucje finansowe mogą zastrzec, iż miesięczna rata nie może być niższa niż 10zł. Klient, który zamierza uzyskać odstępstwo od standardowej procedury przyznania kredytu, w szczególności sfinansować kredytem zakup Towaru za cenę poniżej 100zł lub powyżej 30 000zł powinien o tym poinformować kierownika Salonu Meblowego Kieleckiej Fabryki Mebli. Weryfikacja będzie dokonywana w Punkcie Obsługi Ratalnej w salonie meblowym Kieleckiej Fabryki Mebli. Kwestia przyznania Uczestnikowi kredytu jest niezależna od Organizatora.
 2. Przy składaniu wniosku o kredyt Uczestnik będzie zobowiązany w szczególności podać instytucji finansowej dane z dowodu osobistego i okazać dowód osobisty, podać wysokość uzyskanych dochodów i ewentualnie przedstawić dokumenty poświadczające dochody. Instytucje finansowe mogą żądać od Uczestników dodatkowych informacji lub dokumentów, w szczególności dotyczących zdolności spłaty przyznanego kredytu, zgodnie z wymogami danej instytucji finansowej.
 3. Dla sklepu internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli dostępne są raty 20 rat 0%  i są one przyznawane jedynie przez Bank (instytucję) : CreditAgricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, KRS nr 0000039887.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w salonie Kieleckiej Fabryki mebli (Punkty Obsługi Klienta i Kasa) oraz na stronie sklepu internetowego kieleckafabrykamebli.pl
 3. Szczegóły Promocji „30 rat 0%” w zakresie warunków przyznania kredytu dostępne są w Punktach Obsługi Ratalnej salonu Kieleckiej Fabryki Mebli oraz w materiałach informacyjnych Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Alior Bank
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji. Uczestnik będący osobą fizyczną ma dostęp do treści swoich danych oraz możliwe jest ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl