Regulamin newsletter

Regulamin promocji

„Rabat 50zł za zapis do newslettera kieleckafabrykamebli.pl

 

I.Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „Rabat 50 zł za zapis do newslettera kieleckafabrykamebli.pl” realizowanej w Sklepie internetowym kieleckafabrykamebli.pl.
2. 
Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

  1. Organizator – PPHU Kielecka Fabryka Mebli z siedzibą w Warszawie (03-826), ul. Chodakowska 12, Oddział – Kielecka Fabryka Mebli 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232, NIP: 826-134-69-54, REGON: 012667769, adres korespondencyjny: ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce;

  1. Klient - każda osoba biorąca udział w niniejszej Promocji;

  1. Konsument - klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorący udział w niniejszej Promocji;

  2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

  1. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

  1. Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

  1. Produkty promocyjne - wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego w okresie obowiązywania Promocji;

  1. Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://kieleckafabrykamebli.pl/;

  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

II. Okres i zasady trwania Promocji

 

 1. Promocja obowiązuje od dnia 1 czerwca do odwołania.

 1. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera kieleckafabrykamebli.pl, uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 50zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) na zakupy w Sklepie internetowym i stacjonarnym.

 1. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz do jednego adresu e-mail, oraz jednego adresu dostawy w okresie 2 lat (słownie: dwóch lat) od dnia jego uzyskania.

 1. Wskazany rabat łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora oprócz produktów z promocji"hit cenowy".

 1. Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w § 2 ust. 2 zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.

 

III. Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu promocyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

IV. Zasady reklamacji

 

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@k-f-m.pl z dopiskiem „ Reklamacja newslettera”.

 2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

 

V.  Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub do czasowego zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl