Kielecka Fabryka Mebli

Karta gwarancyjna mebli kuchennych

KARTA GWARANCYJNA DOTYCZĄCA ELEMENTÓW SYSTEMU MODUŁOWEGO MEBLI KUCHENNYCH KUCHENNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 12.06.2019 R. DLA ZAMÓWIEŃ, W KTÓRYCH STWIER­DZONO JEJ UDZIELENIE.

 1. Postanowienia ogólne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kielecka Fabryka Mebli Paweł Wiśnicki 03-826 Warszawa, ul.Chodakowska 12  (dalej: „Gwarant”) posiada w ofercie sprzedażowej system mebli kuchennych (dalej: „Meble Kuchenne”). Kupujący będący konsumentem (dalej: „Kupujący”) otrzymuje na ele­menty Mebli Kuchennych 15 lat gwarancji na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.

2. Zasady użytkowania, pielęgnacji i konserwacji Mebli Kuchennych

 1. Meble Kuchenne służą wyłącznie do wyposażenia domowego pomieszczenia kuchennego. Kupujący zobowiązany jest używać Mebli Kuchennych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Gwarant zaleca, aby temperatura powietrza w pomieszczeniach, gdzie montowane są Meble Kuchenne mieściła się w granicach od +15°C do +30°C, a wilgotność względna mieściła się w granicach 40-70 %.
 3. Gwarant zaleca, aby podczas gotowania pochłaniacze kuchenne były włączone.
 4. Korzystający powinien w toku bieżącego użytkowania Mebli Kuchennych usuwać rozlane płyny, powstałe plamy i zabrudzenia, aby uniknąć wniknięcia płynu lub zabrudzenia w strukturę elementu mebla.
 5. Meble Kuchennych należy regularnie czyścić, zgodnie z informacją zawartą w instrukcji produktu.
 6. Gwarant informuje, że używanie detergentów nieprzeznaczonych do czyszczenia tworzywa, z którego wykonane są Meble Kuchennych, rozpuszczalników lub alkoholi chemicznych, amoniaku, wybielaczy, a także czyszczenie twardymi, ostrymi gąbkami lub innymi substancjami ściernymi może spowodować zarysowania powierzchni, obniżyć jakość lub wpłynąć na estetykę Mebli Kuchennych.
 7. Nie należy umieszczać ekspresu do kawy bądź czajnika elektrycznego pod wiszącymi szafkami, gdyż podczas użytkowania wydobywająca się z tych urządzeń para może uszkodzić szafki i fronty.
 8. Nie należy otwierać zmywarki do naczyń bezpośrednio po zakończeniu cyklu zmywania. Blat oraz drzwiczki mogą nasiąknąć wilgocią i napęcznieć na skutek częstego wystawiania ich na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
 9. Fronty meblowe oklejane folią PCV powinny być użytkowane:
  - w warunkach klimatycznych o wilgotności względnej powietrza od 35 % do 60%
  - w temperaturze powietrza od 15 °C do 30 °C
 10. Fronty należy użytkować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (DZ.U. 2002r., Nr.75 poz. 690). Pomieszczenia powinny być wyposażone w system wentylacji odprowadzających na zewnątrz opary powstałe podczas gotowania (w przypadku montowania frontów w pomieszczeniach kuchennych). Instalacja ta powinna się składać z kratki wentylacyjnej lub okapu, wentylacja powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza. W celu zachowania najwyższej jakości naszych wyrobów należy przestrzegać poniższych zaleceń montażowych, montowanie frontów w pobliżu źródeł ciepła lub wody jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:
  - Piekarnik do zabudowy musi posiadać chłodzenie obudowy bocznych ścianek, w przypadku modeli starszych lub nie posiadających tej funkcji konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu ekranującego np. pilaster lub aluminium. Fronty naszej produkcji wytrzymują działanie temperatury 80 stopni Celsjusza w czasie do 45 minut, nieprawidłowo działający sprzęt AGD, nadmierne rozgrzewanie, brak ekranów może spowodować odklejanie się foli co nie stanowi podstawy do reklamacji.
  -Zmywarka, nie dopuszczalne jest zostawienie otwartej zmywarki w celu jej wysuszenia po zakończeniu mycia, gdyż takie działanie może uszkodzić fronty,
  -Okap, w czasie gotowania na kuchni gazowej musi być włączony i prawidłowo funkcjonować, gdyż para może uszkodzić fronty, należy pamiętać o wymianie filtrów węglowych, jeżeli okap działa jako pochłaniacz,
  -Halogeny wytwarzają bardzo dużą temperaturę i zostawianie frontu w bezpośredniej bliskości halogenu może doprowadzić do przepalenia się folii.
  Przy frontach do wysokości 1100 mm dopuszczalne jest ugięcie 5mm, natomiast przy frontach o większej wysokości firma nie gwarantuje stabilności wyrobów bez zastosowania specjalnych elementów napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi.
  Przy dekorach ze strukturą drewna mogą występować pewne różnice w usłojeniu i odcieniu na każdym z elementów, nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi podstawy do reklamacji. Przy domówieniach frontów w innym terminie mogą nieznacznie występować różnice w odcieniu. Dopuszcza się niewielkie wady na powierzchni 1m2 w ilości 4 szt., nieprzekraczających 2mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień wynikających z technologii wykonania, ale nie wpływających na ogólną estetykę elementu.
  Fronty oklejane na wysoki połysk posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Po zerwaniu folii ochronnej , frontów nie wolno dotykać, myć, polerować przynajmniej przez następne 48 h, gdyż ich powierzchnia musi się utwardzić promieniami UV. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia po usunięciu folii ochronnej.
  W przypadku spadku wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których użytkuje się wyroby, należy dowilżyć najlepiej za pomocą nawilżaczy, ogólnie dostępnych na rynku, pamiętać także trzeba, aby ogrzewać pomieszczenie, tak, aby temperatura nie przekraczała 30 °C. Chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także działaniem gorących naczyń, wody i alkoholu. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi i wszystkimi innymi powodującymi naruszenie powłoki lakierniczej, bądź zniekształcenie. Podczas rozpakowywania frontów nie należy posługiwać się ostrymi narzędziami, gdyż istnieje niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia frontu. Fronty należy regularnie wycierać suchą i gładką ściereczką przeznaczoną do wycierania powierzchni gładkich, ogólnie dostępną na rynku. Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych nierozpuszczalnych lub skoncentrowanych środków czyszczących.
 11. Nośność szuflad 40 KG
 12. Użytkowanie frontów meblowych laminowanych:
  -Jest to podstawowy materiał do produkcji mebli kuchennych charakteryzujący się wyjątkowo bogatą ofertą kolorystyczną. Fronty me laminowane wykazują dużą odporność na promieniowanie UV co zapewnia wysoką trwałość kolorystyczną w długim odstępie czasu, oraz umiarkowaną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przystosowane one do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. Niedopuszczalne jest używanie ich na zewnątrz.
  - narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną. - niedopuszczalne jest zanurzanie elementów MDF/PVC w wodzie.
  - niedopuszczalny jest kontakt powierzchni foliowanych przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.
  - niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.
  - nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. - nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających
  - nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.
  -Czyszczenie i konserwacja
  - większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.
  - zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.
 13. Blatu nie należy przechowywać w sąsiedztwie źródła cie¬pła, np. przy gorącym kaloryferze lub piecyku czy piekarniku.
 14. Nie należy przechowywać blatu w pozycji poziomej na chłodnej podłodze.
 15. Blaty robocze montowane bezpośrednio nad zmywarkami do naczyń, pralkami lub piekarnikami, należy od spodu dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem wilgoci materiałem izolującym o odpowiedniej specyfikacji, odpornym na przenikanie wilgoci.
 16. Dla zachowania estetycznego wyglądu blatu przez długi czas, należy przestrzegać następujących zaleceń:
  - Nie należy umieszczać bezpośrednio na blacie gorących przedmiotów, takich jak patelnie, garnki, blachy do pieczenia i inne akcesoria oraz sprzęty gospodarstwa domowego generujące ciepło. Należy zawsze stosować odpowiednie podkładki i izolatory w celu ochrony powierzchni blatu przed działaniem wysokiej temperatury;
  - Nie należy używać noży lub innych ostrych narzędzi bezpośrednio na blacie roboczym. Należy zawsze korzystać z desek do krojenia;
  - W przypadku rozlania cieczy lub opryskania blatu, należy natychmiast wytrzeć blat do sucha, w celu uniknięcia wnikania płynu w głębsze struktury drewna.
 17. Codziennej pielęgnacji blatów roboczych należy dokonywać zgodnie z informacją zawartą w instrukcji produktu
 18. . Gwarant informuje, że używanie detergentów nieprzeznaczonych do czyszczenia tworzywa, z którego wykonane są blaty, rozpuszczalników lub alkoholi chemicznych, amoniaku, wybielaczy, a także czyszczenie twardymi, ostrymi gąbkami lub innymi substancjami ściernymi może spowodować zarysowania powierzchni, obniżyć jakość lub wpłynąć na estetykę blatów.

3. Warunki gwarancji

 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych rzeczach od chwili ich wydania.
 3. Kupujący może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Mebli Kuchennych niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikającego z przepisów o rękojmi za wady. 
 4. Reklamację z tytułu gwarancji Kupujący może złożyć w dziale reklamacji w salonie Kieleckiej Fabryki Mebli, w którym dokonał zakupu, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.kieleckafabrykamebli.pl, mailem na adres działu reklamacji: reklamacje@k-f-m.pl lub telefonicznie.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji Kupujący zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. W procesie rozpatrywania reklamacji Gwarant ma prawo dokonać oględzin wadliwych elementów. Kupujący jest zobowiązany udostępnić Meble Kuchennych celem dokonania oględzin w terminie ustalonym z Gwarantem, jednak nie przekraczającym 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Kupującego nie jest możliwe dokonanie oględzin w terminie 21 dni od zgłoszenia reklamacji, termin ten ulega przedłużeniu o ilość dni, w których trwały przyczyny uniemożliwiające dokona¬nie oględzin i uznaje się, że Gwarant nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem swoich zobowiązań gwarancyjnych.
 8. Jeżeli Kupujący odmawia umówienia terminu dokonania oględzin lub wykonania naprawy lub wymiany, albo pomimo umówionego wcześniej terminu wykonania czynności gwarancyjnych co najmniej dwukrotnie uniemożliwia Gwarantowi wykonanie tych czynności, uznaje się, że Kupujący odstąpił od roszczeń z tytułu gwarancji.
 9. Gwarant rozpatrzy reklamację w oparciu o dokumentację sporządzoną podczas oględzin i wszelkie inne informacje uzyskane w toku procedury reklamacyjnej.
 10. Jeśli Gwarant uzna roszczenie reklamacyjne za zasadne, w pierwszej kolejności podejmie działania mające na celu usunięcie wady poprzez naprawę. Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa, Gwarant dokona wymiany wadliwego elementu na nowy. W przypadku, gdy dany element jest niedostępny w aktualnej ofercie sprzedaży, Gwarant zapewni jego zamiennik porównywalny pod względem funkcji, jakości i ceny.
 11. Jeżeli usunięcie wad poprzez naprawę lub wymianę jest nie¬możliwe Kupujący ma prawo zwrócić towar Gwarantowi, a Gwarant zwróci Kupującemu zapłaconą cenę. W zakresie zwróconego elementu uznaje się, że umowa sprzedaży została rozwiązana.
 12. Jeżeli wadą dotknięty jest tylko jeden element, a naprawa lub wymiana są niemożliwe, zwrotowi podlega tylko mebel obarczony wadą, a nie cały zakupiony zestaw Mebli Kuchennych.
 13. W przypadku wykonywania naprawy, jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawa będzie wykonywana w miejscu, gdzie Kupujący zamontował Meble Kuchennych.
 14. Kupujący zobowiązany jest udostępnić miejsce i zapewnić swobodny dostęp do elementu podlegającemu naprawie lub wymianie w celu jego demontażu, a następnie montażu.
 15. W przypadku naprawy w warunkach fabrycznych wadliwy element zostanie wymontowany, co może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z kuchni.
 16. Gwarant zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie 45 dni od dnia zgłoszenia reklamacji z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach usunięcie wady może nastą¬pić w terminie do 60 dni.

4. Zakres gwarancji

   1. Gwarancją objęte są elementy Mebli Kuchennych.
   2. Gwarancja nie obejmuje elementów dodatkowych, mogących podlegać montażowi wraz z systemem Mebli Kuchennych, w tym w szczególności: sprzętu AGD, zlewozmywaków, baterii.
   3. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad tkwiących w towarach.
   4. Gwarancją nie są objęte wady lub uszkodzenia wynikłe z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 3, a w szczególności:
    a) powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu własnego Kupującego lub zleconego innemu podmiotowi;
    b) powstałe w wyniku działania osób lub czynników zewnętrznych;
    c) powstałe w wyniku nieprawidłowego, nieestetycznego lub niedbałego montażu;
    d) powstałe w wyniku działania siły wyższej;
    e) powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub pielęgnacji
    f) polegające na naturalnej zmianie barwy ze względu na działanie światła i promieni słonecznych
    g) wynikające z ingerencji Kupującego w produkt poprzez przeróbki, ulepszenia, zmianę sposobu montażu lub inne zmiany niezgodne z projektem
    h) wynikające z nieprawidłowego przechowywania, w szczególności na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu o wyższym poziomie wilgotności niż zalecany
    i) gwarancją nie są objęte:
    -Meble Kuchennych zakupione po obniżonej cenie ze względu na wady jakościowe lub wcześniejsze użytkowanie, w szczególności pochodzące z eks¬pozycji, lub wchodzące w skład z oferty oznaczonej jako „outlet”.
    - uszkodzenia mechaniczne frontów takie jak rysy, obicia, wgniecenia, zgłaszane już po odebraniu wyrobu (sytuacje takie muszą być stwierdzane przy odbieraniu towaru),
    - uszkodzenia wynikające z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu – skurczona folia na krawędzi jest to ewidentna wina wynikająca ze złego umieszczenia frontu w pobliżu źródeł ciepła lub miejsc nasłonecznionych,
    - uszkodzenia powstałe w transporcie obcym, nie z winy producenta,
    - niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta ( chemiczne środki czystości),
    - elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci– spęcznienie płyty,
    - różnice w rysunku słoja i odcieniu folii wynikające z właściwości folii,
    - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i konserwacji produktu. Klient ma obowiązek zapoznać się z warunkami eksploatacji i magazynowania. Nie znajomość tych warunków nie może być podstawą do reklamacji,
    - elementy o wymiarze niezgodnym z zamówieniem –pomniejszone (obcięte) przez klienta,

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika. Jeżeli wyżej wymienione przyczyny spowodowały zmiany jakościowe wyrobu udzielona gwarancja traci ważność. Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z zasadami użytkowania, a przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl